Všeobecné obchodní podmínky

Řidičský průkaz pro řízení obytných vozů je skupiny B. Nájemce je osobou fyzickou, u firem je smluvně vždy vázán řidič jako osoba fyzická. Obytný vůz smí být řízen pouze osobně nájemcem nebo osobami, které jsou uvedené ve smlouvě o pronájmu vozidla. V případě řízení druhé osoby, odpovídá nájemce za způsobené škody.

Minimální doba půjčení jsou 3 dny, pouze v období od 24.6.2022 do 9.9.2022 je minimální doba půjčení 7 dnů.

V obytném voze je přísný zákaz smažení jídel, kouření cigaret, domácí mazlíčci, používání svíček či jiných hořlavin, zákaz používat chemické WC bez chemie či s běžným toaletním papírem, zákaz veškerých úprav (polepování, šroubování, vrtání apod.). Zákaz chůze za jízdy, spaní v postelích za jízdy, používání toalety za jízdy, vaření za jízdy. Použití pronajatého vozidla k obchodním, reklamním záležitostem či přepravě nákladu je zakázáno. Nájemce nemůže s vozidlem vycestovat do jiné země, než je uvedeno ve smlouvě.

Každý obytný vůz je sledován GPS systémem.

Každý obytný vůz má maximální kapacitu pro přepravu cestujících. V případě, že vozidlo má kapacitu 4 osoby, znamená to, že je zde možnost spaní pro 4 osoby a je vybaveno sedadly s bezpečnostními pásy pro 4 osoby. Cestující jsou povinni se za jízdy vždy připoutat.

Převzetí a vrácení vozidla

Při převzetí vozidla nájemce předloží dva doklady totožnosti (občanský průkaz nebo pas a řidičský průkaz). Vůz se předává vždy čistý, s plnou nádrží pohonných hmot a stejně se tak i vrací. Plyn a vodu nájemce před vrácením nedoplňuje. Odpadní nádrž z WC a nádrž odpadní vody je nájemce povinen před vrácením obytného vozu vyprázdnit, v opačném případě účtujeme 1 000,-Kč vč. DPH. za vyprázdnění. Vůz je vybaven hasicím přístrojem a lékárničkou, při použití je nájemce následně povinen zakoupit novou lékárničku či hasicí přístroj.

Převzetí vozu zabere cca 30 min. a je potřeba s tím počítat. Vozidlo se předává od 8:00 hodin (nebo dle dohody) prvního dne půjčení a vrací se od 16:00 – do 20:00 hodin posledního dne zapůjčení (nebo dle dohody).

Platební podmínky

Termín zapůjčení obytného vozu si musí klient rezervovat na webových stránkách nebo telefonicky. Po rezervaci nájemce obdrží e-mailem zálohový daňový doklad. Aby rezervace byla platná, požadujeme po nájemci zaplatit zálohu (platebním příkazem nebo hotově) ve výši 50 % z ceny půjčovného do pěti pracovních dnů. Záloha slouží jako závazná blokace termínu. Doplatek půjčovného je nutno uhradit platebním příkazem před uskutečněním zapůjčení vozidla nebo hotově v den převzetí vozidla. K ceně nájemného bude účtován servisní poplatek ve výši 1 500,-Kč vč. DPH (úklid vozu, plné PB lahve, chemie do WC, toaletní papír, voda, čisté povlečení na všechna lůžka). Tento poplatek bude stržen z vratné kauce při vrácení vozu. Kauce činí 20 000,-Kč a je splatná v hotovosti při převzetí vozidla. Kauce je vratná a slouží pro případné drobné poškození způsobené uživatelem. Rozumí se takové poškození obytného vozu, na které se nevztahuje pojištění vozidla.

Storno podmínky

Při zrušení smlouvy 30 dnů a méně před zapůjčením obytného vozu účtujeme 50 % nájmu.

Pojištění

Vozidlo je havarijně pojištěno se spoluúčastí 5 %, minimálně 5 000,-Kč. Pokud poskytnutá kauce nebude stačit na 5 % spoluúčast je pronajímatel oprávněn uplatnit vzniklý rozdíl jako náhradu škody vůči nájemci a nájemce se zavazuje takový rozdíl uhradit nejpozději do vyznačeného data na vystaveném dokladu. Při prokázání spoluviny na ztrátě (nezamčené a nezabezpečené vozidlo, otevřená okna, parkování na odlehlém místě apod. …) se zavazuje uhradit vzniklou škodu, mimo plnění pojišťovny.

Havárie a poruchy

Při nehodě či při výskytu škody je uživatel povinen neprodleně informovat policii a pronajímatele. Na místě nehody či vzniklé škody zapsat jmenovitě spoluúčastníky či svědky včetně jejich adres a nepředávat vinu na jinou třetí osobu. Nutné vyprošťovací náklady nebo náklady na opravu budou pak v každém případě vyžadovány pronajímatelem k uhrazení od uživatele, mimo výši úhrady od pojišťovny. V každém případě je uživatel pro pronajímatele povinen vyhotovit bez prodlení detailní zprávu o nehodě či poškození vozidla.

Veškeré opravy nebo investice, vzniklé během zapůjčení nutno konzultovat s výše uvedenými osobami. Pokud bude nezbytná oprava obytného vozu, musí být provedena v autorizovaném servisu. Obytný vůz je v záruce na základě uživateli předané servisní knížky.

Jak zacházet s obytným vozem?

Naším cílem je spokojený zákazník. Chceme Vám vždy předat čistý a spolehlivý vůz, který Vás doveze tam, kam si přejete, odpočinete si a zažijete spoustu zážitků. Proto prosíme „chovejte se k obytnému vozu jako kdyby byl Váš vlastní“.

  • Při jízdě obytným vozem mějte na paměti šířku a výšku vozu. Soustřeďte se zejména na okraje vozovky, konstrukce mostů, stromy kolem vozovky, možné překážky na silnici. Přizpůsobte rychlost jízdy silnicím, zatáčkám, kruhovým objezdům, centrům měst, povětrnostním podmínkám apod. Velký pozor dávejte při předjíždění, vyhýbání se, parkování.
  • ·Pro vyhnutí se případným škodám všechny přítomné v obytném voze žádáme, aby se k vozu, vybavení, nábytku chovali co nejšetrněji. V nástavbě se pohybujte pouze bez obuvi, aby jste si do prostředí, kde danou dobu žijete a spíte, nenosili špínu a zároveň nepoškodili podlahu. V průběhu pobytu v obytném voze udržujte pořádek. Případné nečistoty neprodleně umyjte, očistěte, zameťte. V žádném případě v obytném voze nekuřte cigarety a nesmažte jídlo.
  • Při opuštění vozidla nezapomeňte zavřít všechna okna vč. střešních a zamknout veškeré dveře. Vypněte hlavní vypínač proudu, zasuňte markýzu a ukliďte kempingový nábytek. Gril nechte vychladnout, očistěte a ukliďte.
  • Každý cestující v obytném voze musí být za jízdy připoutaný bezpečnostním pásem. Dětská autosedačka lze upnout pomocí bezpečnostních pásů.